Passend onderwijs

Alle scholen van Stichting ‘Ieder kind telt’ verzorgen passend onderwijs. Wij zetten in op de beste ontwikkelkansen voor ieder kind. Dat geldt voor het kind dat gemiddeld presteert, voor het kind dat extra hulp nodige heeft op reken-, taal- of sociaal-emotioneel gebied en voor het kind dat meer- of hoogbegaafd is. We kijken naar wat uw kind kan.
 
Daarnaast heeft elke school zorgplicht. Dit betekent dat een school verantwoordelijk is voor het bieden van een passende onderwijsplek aan uw kind. Kan de school dit niet bieden, dan zal zij een andere school, regulier of speciaal (basis)onderwijs. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.
 
Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. Dit is een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor de ondersteuning van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De grenzen en ambities staan hierin beschreven om voor zoveel mogelijk leerlingen onderwijs te bieden dat past bij hun onderwijsbehoeften.
Cookie instellingen