Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting 'Ieder kind telt' bestaat uit een voorzitter en vier leden. Op basis van de 'Code Goed Bestuur' ziet de Raad van Toezicht erop toe dat de kwaliteit van de onderwijsinstelling gewaarborgd is. Deze taak brengt mee dat de toezichthouder op de hoogte is van actueel beleid, ontwikkelingen en opbrengsten voor zover deze gevolgen kunnen hebben voor de stichting. De RvT houdt toezicht op de effectiviteit en doelmatigheid van het beleid.
Tevens fungeert de Raad van Toezicht als sparringpartner, klankbord en adviseur voor het College van Bestuur.
De Raad van Toezicht is de werkgever van het College van Bestuur.
De leden van de Raad van Toezicht werken met kwaliteitsprofielen, die zijn onderverdeeld in de aandachtsgebieden Financiën, HRM en Onderwijskundige kennis. De leden maken gebruik van elkaars expertise per aandachtsgebied en zijn complementair aan elkaar.

De Raad van Toezicht van Stichting 'Ieder kind telt' bestaat uit:
Dhr. H.A. Huijssoon, h.huijssoon@iederkindtelt.nl (voorzitter)
Mw. R. Berends, r.berends@iederkindtelt.nl
Mw. M. Boernama, m.boernama@iederkindtelt.nl
Dhr. D.J.W. Bruins, d.bruins@iederkindtelt.nl
Dhr. P. van der Linde, p.vanderlinde@iederkindtelt.nl

Hoofd- en nevenfuncties leden Raad van Toezicht en College van Bestuur vindt u hier.

Het treasurystatuut van Stichting 'Ieder kind telt' vindt u hier.

Cookie instellingen