Een klacht, wat dan?

 


Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over een beslissing of het gedrag van iemand op school. Bij bezwaren of klachten wordt uitgegaan van de volgende stappen:

Bespreek de vraag eerst in alle openheid met de persoon in kwestie of de directeur van de school.
Als dit geen oplossing biedt, of u hierbij ondersteuning nodig hebt, kunt u contact opnemen met de interne vertrouwenspersoon van de school.
Als dit geen oplossing biedt kan de vertrouwenspersoon u verwijzen in de te nemen vervolgstappen.

Klachtenregeling van Stichting 'Ieder kind telt'
 

De adresgegevens van het bevoegd gezag zijn:

Stichting 'Ieder kind telt'
Postbus 59
7440 AB  Nijverdal
Tel. 0548 - 616513
Email: info@iederkindtelt.nl

Stichting 'Ieder kind telt' is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie:

Landelijke Klachtencommissie
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD  Utrecht
Tel. (030) 280 95 90

Afhankelijk van de inhoud van de klacht wordt u in contact gebracht met de relevante organisatie.
 
Cookie instellingen