Medezeggenschap

Medezeggenschap

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Alle scholen van Stichting ‘Ieder kind telt’ participeren, door middel van clusters, in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. In de GMR worden onderwerpen besproken met een gemeenschappelijk belang voor alle scholen. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad vergadert ongeveer zes keer per jaar en voor deze vergaderingen wordt het bestuur uitgenodigd om toelichting te geven op het gevoerde beleid. Afhankelijk van de bevoegdheden van de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad hebben de leden advies – of instemmingsrecht. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in het Reglement GMR, dat is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).
 
Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad bestaat uit:
–        Dhr. J. de Boer - voorzitter
–        Dhr. G. Fransen - secretaris
 

Medezeggenschapsraad scholen (MR)

Onderwijspersoneel en ouders zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraden van de scholen. De medezeggenschapsraden hebben invloed op het beleid van de scholen. De Medezeggenschapsraad heeft twee soorten bevoegdheden: advies- en instemmingsrecht. Naast gezamenlijke bevoegdheden, hebben ouders eigen instemmingsrecht bij beslissingen die belangrijk zijn voor ouders. Te denken valt o.a. aan vaststelling van de schooltijden en ouderbijdrage. Gezamenlijke bevoegdheden zijn o.a. vaststellen schoolplan, onderwijskundige doelstellingen en het fuseren met een andere school. Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor alle beslissingen die genomen worden. Het bestuur neemt beslissingen in overleg met de scholen en de scholen hebben geluisterd naar de argumenten van de Medezeggenschapsraad.

De samenstelling van de Medezeggenschapsraad bestaat, afhankelijk van de grootte van de school, uit evenveel ouders als personeelsleden. De Medezeggenschapsraad is de schakel tussen ouders, schoolleiding en bestuur.

Ouders en medewerkers kunnen bij de Medezeggenschapsraad terecht met vragen, opmerkingen en klachten. Voor informatie over de Medezeggenschapsraad verwijzen u naar de websites van de scholen.

Basisstatuut medezeggenschap 'Ieder kind telt' 2023
Basisreglement medezeggenschapsraad 'Ieder kind telt' 2023
Basisreglement gemeenschappelijke medezeggeschapsraad 'Ieder kind telt' 2023

Cookie instellingen