Ondertekening intentieverklaring Risk Factory

Op 21 november jl. werd door de bestuurder, Henk Slabbekoorn, in Enschede een intentieverklaring getekend tussen de Veiligheidsregio Twente en Stichting 'Ieder kind telt'. Leerlingen van groep 8 van onze scholen bezoeken de Risk Factory Twente in de schooljaren 2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022 voor een interactief lesprogramma gericht op veiligheid.
 
Cookie instellingen